Политика за поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази политика има за цел да Ви информира за принципите на защита и личните данни на посетителите на нашия сайт, за нашите задължения като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да предотвратим използването на Вашите данни.

Политиката няма да остане същата, докато нашият уебсайт съществува; С напредването на дигитализацията и развитието на регулирането на отношенията за обработка на лични данни, ние ще се стремим непрекъснато да подобряваме и адаптираме нашите практики към това развитие, което от своя страна ще бъде отразено в политиката.

  • Тази политика обхваща всички дейности, свързани с обработката на лични данни в дигиталните активи – собственост на „Софарма 1ТП2Т“.
  • С Длъжностното лице по защита на личните данни на „Софарма 1ТП2Т” можете да се свържете чрез нашия Свържете се с нас страница.

II. НЯКОИ КОНЦЕПЦИИ ОТ ВАЖНОСТ ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

„Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до вас – посетител/потребител на нашия уебсайт и която самостоятелно или в комбинация с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем потребителското ви поведение с конкретно устройство, от което осъществявате достъп нашия уебсайт, например.

„Субект на лични данни“ – това сте Вие, посетителят на нашия сайт. Записаното в тази политика се отнася само за хора, лица, освен ако изрично не е посочено друго.

„Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

„Администратор на лични данни” – по отношение на нашия уебсайт, това сме ние, „Софарма 1ТП2Т”. Ние определяме целта на обработване на Вашите данни, на някое от предвидените в закона основания; основно ние определяме и средствата, чрез които се извършва тази обработка – например техническата инфраструктура и приложенията, с които се извършва обработката. За нас възникват задължения относно сигурността и защитата на вашите лични данни. За някои обработки на лични данни може да действаме съвместно с друг администратор.

„Съвместни администратори“ – администратори, които съвместно определят целите и средствата за обработка. Такава може да бъде агенция за провеждане на маркетинговите стратегии на “Софарма 1ТП2Т”, с която съвместно определяме целите и средствата за това.

„Обработващ лични данни“ – това е трето лице, което обработва Вашите лични данни от наше име, като „Софарма 1ТП2Т“ стриктно е определило целта на обработването, средствата, чрез които то се осъществява и е проверило дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв процесор може да бъде например агенция, която отговаря за маркетинговата кампания в социалните мрежи „Софарма Tribestan” и генерира отчети за нейния успех.

Бисквитката е малко количество текст или данни, които се подават на вашето устройство (компютър, лаптоп, таблет, телефон) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от домейна, от който са „закачени“ към устройството. Функцията на бисквитката може да бъде различна: от това да ви държи влезли, докато попълвате регистрационен формуляр, до съхраняване на вашите езикови предпочитания за сърфиране в нашия уебсайт, до проследяване на поведението ви при сърфиране, понякога за дълго време. период от време и независимо от използваното устройство: в последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава бисквитка не може да се използва без вашето предварително съгласие въз основа на получена подробна информация.

GDPR въвежда или засилва съществени правни механизми в полза на субектите на данни. По-долу сме изброили някои от тях, които са от значение за обработката на лични данни по отношение на използването на цифрови активи.

„Дигитални активи” – уебсайтът „sopharmatribestan.com” и страниците в социалните мрежи на „Софарма Tribestan”.

„Потребителска сесия” – Времето между авторизацията на потребителя и момента на неговото излизане или изтичане поради неактивност на същия. През това време системата „Софарма Tribestan” разпознава уникално клиента.

„Plug-in” – софтуер на трета страна, внедрен в дигитален актив на „Софарма Tribestan” и свързан с проследяване на потребителското поведение и/или осигуряване на работата на определена функционалност чрез превключване към домейн на трета страна.

„Услуги на информационното общество“ са услуги, които обикновено се предоставят срещу заплащане и дистанционно чрез използване на електронни средства. Получателят на подобна услуга трябва да я е поискал изрично. Електронната търговия също е вид такава услуга.

„Програма за лоялност” – маркетингова дейност на „Софарма 1ТП2Т” за пазаруващи клиенти с възможност за получаване на промоционални цени.

III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Софарма Tribestan” се стреми да защитава поверителността и да гарантира сигурността на личните данни на посетителите и потребителите на своите дигитални активи. Когато посетите нашия уебсайт, уеб сървърите на трети страни, до които сме осъществили достъп на нашия сайт (като Google), временно ще съхранят връзката на вашето устройство с нашия уебсайт, както и страниците, които посещавате на нашия сайт, като идентифицират типа на вашия браузър и операционна система, както и уебсайта, от който сте пренасочени към „sopharmatribestan.com“. Ние не събираме и не обработваме други лични данни за Вас – като Вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес, освен ако не ги предоставите във връзка с Ваше конкретно запитване за информация, при попълване на регистрационна форма за кандидатстване за работа или за услуга или с цел създаване на акаунт в нашия електронен магазин. Създавайки акаунт, вие получавате допълнителни улеснения за онлайн пазаруване, което изисква регистрация на нашия уебсайт и парола за достъп с цел лесно идентифициране и защита на вашите лични данни.

Преди да получим Вашите лични данни, обработвани чрез уебсайта, ние ще Ви уведомим съгласно изискванията на чл. 13 от GDPR. Така при възникване на обработка ще знаете кой е администраторът, на какво основание и за какви цели обработва Вашите данни, как ги съхранява и др.

IV. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Цели на обработката

„Софарма 1ТП2Т” събира чрез уебсайта и използва Вашите лични данни за следните цели:

  • Предоставяне на заявени от вас услуги

Почти всички лични данни, които попълвате в регистрационните форми или Вашия профил са необходими за задоволяване на Вашата нужда или заявената от Вас услуга, която „Софарма 1ТП2Т” предоставя. За да предоставяме качествени услуги онлайн и офлайн, ние се нуждаем от вашите идентификационни данни, като техният обхват варира в зависимост от вида на заявената услуга и приложимите законови изисквания.

В много случаи Вие използвате изготвените от нас форми за регистрация, за да зададете уточняващ въпрос във връзка с предоставяните услуги, да изразите недоволство или задоволство, да подадете жалба, жалба или жалба.

  • Маркетингова дейност

Личните данни, предоставени от Вас за целите на създаване на акаунт за използване на електронния магазин, например, както и в други регистрационни форми, могат да бъдат използвани, за да Ви информираме за нови услуги, предоставяни от „Софарма 1ТП2Т“, налични отстъпки за съществуващи услуги или някои сервизни съоръжения, които сме създали за вас. Изпратените от нас съобщения ще бъдат в съответствие с приложимото законодателство на ЕС.

За да ви предложим отстъпки и промоционални продукти, ние също обработваме вашите данни и когато поискате консултация през уебсайта.

Можете също така да заявите желанието си на нашия уебсайт да се абонирате за нашия бюлетин, като ни предоставите своя имейл адрес.

Можете лесно и удобно да възразите срещу използването на вашите маркетингови данни, когато основата за обработка е легитимен интерес и ние ще я прекратим незабавно; информация за това как да оттеглите еднократно съгласие или да възразите при получаване на непоискано маркетингово съобщение винаги ще бъде показвана на видно място в съобщението.

За целите на маркетинга анализираме трафика и проследяваме потребителското поведение на уебсайта чрез кодове на домейни на трети страни, където обработваме вашите лични данни с помощта на бисквитки. Можете да прочетете повече за тях в Раздел VI от тази политика.

2. Основание за обработка

Когато обработваме лични данни за целите на предоставяне на услуги, които сте заявили чрез нашия уебсайт, най-често обработваме Вашите лични данни на договорно основание съгласно чл. 6 (1) (b) от GDPR. Когато се свържете с нас чрез формата ни за контакт, основанието, на което обработваме Вашите данни, е предоставеното от Вас съгласие – чл. 6 (1) (a) от GDPR.

В случай, че кандидатствате за позиция, обявена от „Софарма 1ТП2Т” чрез уебсайта, ние събираме данните за целите на подбора въз основа на Вашето съгласие съгласно чл. 6 (1) (a) от GDPR.

За целите на маркетинговата дейност ние обработваме Вашите лични данни, тъй като имаме легитимен интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „e“ от GDPR или защото сте ни дали съгласието си за това на основание чл. 6 (1) (a) от GDPR.

V. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

1. При предоставяне на заявените от Вас услуги

  • За закупуване на продукти от нашата електронна аптека – име, фамилия, телефон, град, пощенски код, адрес и e-mail адрес;
  • В случай, че изберете опцията за онлайн плащане на продукта, ние не обработваме данните за транзакцията, а само Ви препращаме към защитената среда на платежната система.
  • За да се свържете с нас – формата за контакт изисква да ни предоставите име и имейл адрес, за да можем да ви идентифицираме и да можем да отговорим на вашето запитване, заявка или други.

2. При кандидатстване по обява за работа

Когато кандидатствате по обява за работа, вие ни предоставяте следните данни: имена, данни за вашето образование, квалификация, професионален опит, мотивация и др., включени в изпратената от вас автобиография или мотивационно писмо.

3. При осъществяване на маркетингова дейност

  • За получаване на консултация – Вашият имейл адрес и данни за Вашето здравословно състояние, въз основа на които ще получите консултация;
  • За да се абонирате за нашия бюлетин, вие доброволно ни предоставяте своя имейл адрес, на който ви изпращаме новини.
  • За целите на маркетинга ние също използваме бисквитки, като можете да научите повече за вашите лични данни, обработвани чрез тях в следващия раздел VI на тази политика.

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките, които използваме в нашите цифрови активи, са представени в тази политика според категориите, в които попадат.

От една страна, ние използваме бисквитки, наречени „сесийни“ бисквитки, които имат „живот“ само в рамките на една потребителска сесия. Ние също използваме „бисквитки за запазване“, за да съхраняваме информация за посетителите, които имат достъп до един или повече от нашите уебсайтове. Целта на използването на бисквитки е да ви предложим оптимално потребителско изживяване и да ви „разпознаем“, като ви предложим, доколкото е възможно, различни уебсайтове и ново съдържание, когато се върнете на нашия уебсайт.

1. Категории бисквитки

Категориите са както следва:

[1] Абсолютно необходимо: ​​Без тези бисквитки не можете да разглеждате напълно нашия уебсайт и да използвате неговите функции. Освен това без тях не е възможно да използвате услугите на информационното общество, поискани от вас.

[2] Бисквитки за подобряване на ефективността на цифровия актив: Тези бисквитки събират информация за това как посетителите използват уебсайта, като например кои страници имат достъп най-често. Тези бисквитки не събират информация, която се отнася до конкретен посетител. Цялата информация, събрана от бисквитките от тази група, е обобщена и следователно анонимна. Тяхната единствена цел е да подобрят работата на уебсайта.

[3] Функционални: Тези бисквитки позволяват на уебсайта да съхранява направените от вас избори и предоставя подобрена, персонализирана функционалност според вашите характеристики и нужди. Например, тези бисквитки могат да се използват за съхраняване на последния продукт, който сте въвели в пазарската количка, когато пазарувате от нашия онлайн магазин. Ние ще анонимизираме информацията, която тези бисквитки събират, и те не могат да проследяват вашите навици на сърфиране в други уебсайтове.

[4] Насочване или подходяща продуктова реклама: Тези бисквитки се използват, за да можем да ви покажем реклама, която най-добре отговаря на вашите интереси и потребителско поведение.

Вашето съгласие е необходимо условие за прикачване на бисквитка, което не е абсолютно необходимо.

Използваме възможностите, предоставени от кодовете на Google, за да измерваме трафика към нашия сайт по отношение на броя и честотата на посещенията. Ние не използваме тези възможности за събиране на лични данни или индивидуални IP адреси; данните достигат до нас в обобщена форма и анонимизирани за статистически цели и за подобряване на изживяването на посетителите на нашия уебсайт.

Можете да намерите повече за бисквитките, качени от Google чрез нашия уебсайт на: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage .

2. Управление на бисквитки

Можете също така да използвате нашите продукти или услуги, без да се съгласявате с бисквитки, които са прикрепени към вашето устройство, само с вашето съгласие, както е описано по-горе. Можете да оттеглите съгласието си от контролния панел на бисквитките на нашия уебсайт по всяко време. Можете да изтриете вашите бисквитки от твърдия диск на вашето устройство по всяко време (файл: „бисквитки“). Моля, имайте предвид, че това може да ви попречи да видите определени елементи от нашия сайт или да влоши изживяването на посетителите ви.

Повечето уеб браузъри вече ви позволяват да контролирате предварително прикачването на бисквитки от вашите настройки.

Ако получите достъп до нашия дигитален актив от мобилно устройство, може да не успеете да деактивирате бисквитките чрез настройките на вашия интернет браузър.

3. Използване на кодове за интеграция на нашия уебсайт със социалната мрежа Facebook

За да ви улесним да използвате нашия уебсайт, ние използваме Facebook Widget и ви предоставяме възможност да се регистрирате на нашия уебсайт чрез вашия акаунт във Facebook. По този начин се прикачват кодове, за да се създаде връзка между вашия Facebook профил, от една страна, и нашия уебсайт и страница във Facebook, от друга страна. Докато тази връзка и прикачването на кодове се осъществява само ако изразите желание, като се регистрирате на нашия уебсайт чрез вашия акаунт във Facebook, не е необходимо да получите вашето изрично съгласие преди прикачването на кодовете.

На следващо място, с цел по-добра видимост на услугите и иновациите, които предоставяме на нашите клиенти, избрахме да използваме инструмента Facebook Pixel, който предоставя връзка на нашия уебсайт към нашата Facebook страница. Моля, имайте предвид, че връзката се осъществява чрез прикачване на бисквитка от домейна на Facebook към вашето устройство, чрез което социалната мрежа може да проследява вашето потребителско поведение и навици на сърфиране, включително ако не сте регистриран потребител в мрежата към момента на качване на бисквитката. Бисквитката се задава само с вашето предварително съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време.

Моля, имайте предвид, че данните, обработвани от горните кодове, се получават от Facebook, който попада под юрисдикцията на Съединените американски щати (САЩ). В тази ситуация е възможно обработването на лични данни чрез прехвърлянето им в Съединените щати.

Можете да получите повече информация относно данните, събрани от Facebook чрез бисквитки, поставени на нашия уебсайт, от тяхното управление на поверителност и политика за поверителност на: https://www.facebook.com/policy.php.

VII. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да бъдете напълно информирани кои трети страни и с каква цел могат да имат достъп до вашите лични данни, събрани във връзка с посещението/използването на нашия уебсайт, моля, прочетете следното.

Получатели на вашите лични данни са агенции за провеждане на маркетингови кампании на „Софарма 1ТП2Т“. Тези компании получават вашите данни, когато задават настройки за бисквитки и извършват други маркетингови дейности, свързани с нашия уебсайт и страницата ни във Facebook.

Обработващи личните ви данни са също всички трети страни, които прикачват кодове и бисквитки към вашето устройство, когато посещавате нашия уебсайт, като Google и Facebook.

Обработващи лични данни и като такива получатели могат да бъдат компании, предоставящи уеб хостинг на нашия уебсайт.

Получатели на вашите лични данни за маркетингови цели може да са компании, които извършват имейл маркетинг, като ви изпращат рекламни имейли и прикачват кодове, когато бъдат отворени.

Достъп до вашите лични данни могат да имат и компании, които предоставят IT поддръжка на нашите информационни системи, в които съхраняваме вашите данни, получени чрез уебсайта. Техният достъп до данните в системите има за цел да осигури нормална и сигурна работа на системите, а оттам и защита на обработваните данни.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Софарма 1ТП2Т“ предприема предпазни мерки, включително административни, технически и физически мерки, за да защити вашата лична информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на „Софарма 1ТП2Т” са длъжни да опазват поверителността на Вашата информация, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защита. Достъпът до вашите данни е ограничен до принципа на необходимост за изпълнение на задълженията на съответния служител/изпълнител, който има достъп до тях.

IX. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, получени чрез формите на уебсайта, се съхраняват в нашата информационна система, за чието функциониране са взети технически и организационни мерки за сигурност, включително използването на отделен висок клас сървър с ограничен достъп, който е единствено и само това уебсайт; използване на криптирана връзка за достъп до сървъра; използване на SSL и DDoS защита, HTTP/ 2, “умна” защитна стена и др.

Личните данни, събрани чрез бисквитки, се съхраняват в рамките на сроковете, посочени в таблицата с бисквитки по-горе.

Автобиографиите, снимките и данните за контакт, изпратени чрез уебсайта, се събират с вашето съгласие и са обект на строга конфиденциалност; данните за кандидатите, които не са избрани за сключване на договор със “Софарма 1ТП2Т”, се унищожават незабавно след приключване на процедурата по подбор, но не повече от 6 месеца; данните на успешните кандидати за работа стават част от техните трудови досиета.

X. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Право на информация

Имате право да получите информация относно важни характеристики на обработването на Вашите лични данни, включително, но не само, неговата цел, срок и основание, получатели и категории получатели на лични данни и др. В зависимост от начина на първоначално събиране на информация, всеки път ще показваме най-важното в това отношение по подходящ и лесно видим начин.

2. Право на достъп

Имате право на достъп до Вашите лични данни, събрани директно от „Софарма 1ТП2Т“, като влезете в профила си на „sopharmatribestan.com“ или като се свържете с нашия служител по защита на личните данни.

3. Право на преносимост

Ние сме длъжни да Ви предоставим всички лични данни, обработвани от нас, предоставени ни за предоставяне на услуга по Ваше искане или събрани от Вас с Ваше съгласие, при поискване, в машинночетим формат. Искането трябва да бъде изпратено чрез запитване до нашия служител по защита на данните. Когато подадете заявка за преносимост, ние следва да я изпълним в рамките на 20 работни дни от получаването й по електронен комуникационен канал. посочени от вас. Срокът може да не е точно 20 работни дни, когато бисквитките, чрез които се обработват Вашите лични данни, се качват от външни домейни с Ваше съгласие; В нашия отговор на Вашето искане за упражняване на правото на преносимост ще посочим срока, в който ще можем да изпълним Вашето искане.

4. Право на корекция

Имате право да поискате от нас да коригираме неправилно записани или съхранени лични данни за вас, които сте ни предоставили чрез нашия уебсайт, и ние трябва да направим това в рамките на 15 работни дни от получаване на вашето искане. Можете да изпратите заявката си до нашия служител по защита на данните.

5. Право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни

Имате право да поискате временно да преустановим обработването на Вашите лични данни (без да ги изтриваме) в случай на възражение от Ваша страна срещу конкретното им обработване или при съдебни претенции или подадена от Вас жалба в Комисията за Защита на личните данни. Можете да отправите искането към нашия служител по защита на данните.

6. Обработване въз основа на легитимен интерес на „Софарма 1ТП2Т” или трета страна и възражение срещу такова обработване

Когато Вашето съгласие не е поискано и дадено за целите на конкретна обработка или не е пряко необходимо за изпълнението на заявената от Вас услуга, най-вероятно имаме наш или на трета страна легитимен интерес, за който сме преценили, че не за щети или биха засегнали леко правото ви на поверителност. Такава оценка винаги ще бъде документирана от нас и ще следва определени критерии и аргументи. Имате право при поискване да се запознаете с основните моменти от него, както и да възразите, че предвид спецификата на конкретната Ви ситуация съответното обработване засяга по-съществено правото Ви на неприкосновеност на личния живот и/или защита на личните данни. отколкото е предвидено по начин на обосновка. В тези случаи следва да разгледаме Вашето възражение и да дадем мотивирано становище за приемането или отхвърлянето му в рамките на 20 работни дни. Възразявайки срещу тази обработка, можете да упражните и правото си по т. 5 по-горе. Можете да отправите възражението към нашия служител по защита на данните.

7. Оттегляне на вашето съгласие

В случаите, когато сме поискали Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни, винаги можете да го оттеглите. Ако не сте сигурни на какво основание обработваме Вашите лични данни, винаги можете да ни попитате това, както и точния начин, по който сте дали съгласието си – можете да изпратите искането до нашето длъжностно лице по защита на данните. Ние ще ви отговорим в рамките на 15 работни дни. Поддържаме актуална база данни със съгласия за обработка на лични данни, в която можем да се консултираме по всяко време. Оттеглянето на съгласието става по същия начин, по който сте го дали и ние ще ви предоставим информация или имейл, където можете да го направите лесно и удобно в отговор на вашето запитване.

8. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

Винаги, когато смятате, че вашите права по GDPR са нарушени, можете да подадете жалба до Комисията за защита на данните. Все пак би могло да бъде много конструктивно, ако първо се свържете с нашия служител по защита на личните данни, за да обсъдим проблема. Ние се задължаваме да Ви върнем отговор в рамките на 15 работни дни след получаване на Вашето оплакване или въпрос.

 

SO SHOPS

Bl. 302 D
1229 София
България

bg_BGБългарски