SOPHARMA TRIBESTAN

BYD Y PRIS rhataf

SOPHARMA TRIBESTAN

Sopharma Tribestan

Mae Sopharma Tribestan yn cael ei ddefnyddio ledled y byd i gynyddu lefelau'r hormon rhyw gwrywaidd, testosteron. Mae nifer o athletwyr yn ei gymryd er mwyn ennill màs cyhyr heb lawer o fraster.

Mae Sopharma Tribestan yn gynnyrch o darddiad planhigion, wedi'i dynnu gyda thechnoleg arbennig o'r planhigyn Tribulus Terrestris o Fwlgaria. Mae Sopharma Tribestan nid yn unig yn effeithio ar gynhyrchu testosteron, yr hormon sy'n gyfrifol am gryfder, pŵer a dygnwch gwrywaidd, ond mae hefyd yn gwella nerth, yn cyflymu metaboledd ac yn gynorthwyydd da ar gyfer cronni cronfeydd ynni a chynyddu màs cyhyr.

Mae'n ffaith adnabyddus bod Sopharma Tribestan yn cael effaith fuddiol ar y system nerfol ac yn gostwng lefelau colesterol. Mae Sopharma Tribestan yn adnabyddus yn bennaf am ei effaith fuddiol ar libido a swyddogaeth rywiol. Yn ogystal, mae'n ymestyn hyd y codiad yn sylweddol ac yn gwella spermatogenesis.

Mae astudiaethau clinigol yn profi bod Tribulus Terrestris Bwlgareg yn effeithio ar lefel yr hormonau heb, fodd bynnag, achosi aflonyddwch yn eu cydbwysedd. Credir ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar metaboledd braster a rheoleiddio lefelau colesterol. Mae astudiaethau'n dangos ei bod yn bosibl bod cynhyrchion fel Sopharma Tribestan â Tribulus Terrestris Bwlgareg go iawn yn cael effaith ddiwretig ysgafn ac yn cefnogi swyddogaethau'r afu. Credir y gall hyd yn oed helpu wrth drin analluedd.

Prif fantais Sopharma Tribestan dros gynhyrchion tebyg eraill ar y farchnad yw ei fod yn seiliedig ar blanhigion ac nad oes ganddo unrhyw effeithiau negyddol ar y system gardiofasgwlaidd.

Mae hyn yn allweddol nid yn unig i weithgaredd rhywiol a grym rhywiol, ond hefyd i gyflawniadau chwaraeon da, cryfder, dygnwch, hunanhyder a llawer mwy.

Mae Sopharma Tribestan ar gael am bris diguro yn ein Sopharma Shop.

GWERTHWYR GORAU