Политика за приватност

I. ВОВЕД

Оваа политика има за цел да ве информира за принципите на заштита и личните податоци на посетителите на нашата страница, за нашите обврски како контролор на личните податоци и за мерките што ги презедовме за да спречиме користење на вашите податоци.

Политиката нема да остане иста се додека постои нашата веб-страница; Како што напредува дигитализацијата и се развива регулирањето на односите за обработка на лични податоци, ние ќе се стремиме континуирано да ги подобруваме и прилагодуваме нашите практики на овој развој, што пак ќе се одрази во политиката.

  • Оваа политика ги опфаќа сите активности поврзани со обработката на личните податоци во рамките на дигиталните средства – сопственост на „Софарма 1ТП2Т“.
  • Службеникот за заштита на лични податоци на „Sopharma Tribestan“, може да се контактира преку нашата Контактирајте не страница.

II. НЕКОИ КОНЦЕПТИ ОД ВАЖНОСТ ЗА ПОДОБРО РАЗБИРАЊЕ НА ОВАА ПОЛИТИКА

„Лични податоци“ – ова е секоја информација што се однесува на вас – посетителот/корисникот на нашата веб-локација и која сама или во комбинација со други информации може да ни помогне да го утврдиме вашиот идентитет или да го поврземе вашето корисничко однесување со одреден уред, од кој пристапувате нашата веб-страница, на пример.

„Предмет на лични податоци“ - ова сте вие, посетителот на нашата страница. Она што е напишано во оваа политика се однесува само на луѓе, поединци, освен ако не е поинаку експлицитно наведено.

„Обработка на лични податоци“ – ова е секое дејство што го вршиме или можеме да го извршиме со вашите лични податоци, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на нивно собирање, анализа или уништување.

„Администратор за лични податоци“ – во однос на нашата веб-страница, ова сме ние, „Софарма 1ТП2Т“. Ние ја одредуваме целта на обработката на вашите податоци, по еден од основите предвидени со закон; во основа, ги одредуваме и средствата со кои се врши оваа обработка – на пример, техничката инфраструктура и апликациите со кои се врши обработката. За нас произлегуваат обврски во врска со безбедноста и заштитата на вашите лични податоци. За одредена обработка на лични податоци може да дејствуваме заедно со друг администратор.

„Заеднички администратори“ – администратори кои заеднички ги определуваат целите и средствата за обработка. Таква може да биде агенција за спроведување на маркетинг стратегиите на „Софарма 1ТП2Т“, со која заеднички ги одредуваме целите и средствата за тоа.

„Процесор на лични податоци“ – ова е трето лице кое ги обработува вашите лични податоци во наше име, каде што „Софарма 1ТП2Т“ строго ја одреди целта на обработката, средствата со кои се јавува и провери дали лицето ги исполнува барањата на GDPR. Таков процесор може да биде, на пример, агенција која е одговорна за маркетинг кампањата за социјалните медиуми „Sopharma Tribestan“ и генерира извештаи за нејзиниот успех.

Колаче е мала количина текст или податоци што се внесуваат на вашиот уред (компјутер, лаптоп, таблет, телефон) за складирање и може да се побараат назад од доменот од кој е „закачен“ на уредот. Функцијата на колачето може да биде разновидна: од држење на вашето најавување додека пополнувате формулар за регистрација, до складирање на вашите јазични параметри за прелистување на нашата веб-локација, до следење на вашето однесување при прелистување, понекогаш долго време. временски период и без оглед на употребениот уред: во вториот случај, како и во сите други слични случаи, таквото колаче не може да се користи без ваша претходна согласност врз основа на добиените детални информации.

GDPR воведува или зајакнува значителни правни механизми во корист на субјектите на податоци. Подолу наведовме некои од нив кои се релевантни за обработка на лични податоци во врска со употребата на дигитални средства.

„Дигитални средства“ – веб-страницата „sopharmatribestan.com“ и страниците на социјалните мрежи на „Софарма Tribestan“.

„Корисничка сесија“ – времето помеѓу овластувањето на корисникот и моментот на неговото излегување или истекување поради неактивност на истиот. За тоа време, системот „Sopharma Tribestan“ уникатно го препознава клиентот.

„Plug-in“ – софтвер од трета страна, имплементиран во дигитално средство на „Sopharma Tribestan“ и поврзан со следење на однесувањето на корисниците и/или обезбедување на работа на одредена функционалност со префрлување на домен на трета страна.

„Услугите на информатичкото општество“ се услуги кои вообичаено се обезбедуваат со плаќање и од далечина преку употреба на електронски средства. Примачот на таква услуга мора експлицитно да го побарал тоа. Електронската трговија е исто така еден вид таква услуга.

„Програма за лојалност“ – маркетинг активност на „Софарма 1ТП2Т“ за шопинг клиенти со можност за добивање промотивни цени.

III. СОБИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

„Sopharma Tribestan“ се стреми да ја заштити приватноста и да обезбеди безбедност на личните податоци на посетителите и корисниците на своите дигитални средства. Кога ќе ја посетите нашата веб-локација, веб-серверите од трета страна до кои пристапивме на нашата страница (како што е Google) привремено ќе ја складираат врската на вашиот уред со нашата веб-локација, како и страниците што ги посетувате на нашата страница, идентификувајќи го типот на вашиот прелистувач и оперативниот систем, како и веб-локацијата од која сте пренасочени на „sopharmatribestan.com“. Ние не собираме или обработуваме други лични податоци за вас - како што се вашето име, адреса, телефонски број или адреса на е-пошта, освен ако не ги дадете во врска со вашето барање за конкретни информации, кога пополнувате формулар за регистрација за аплицирање за работа или за услуга или со цел да креираме сметка во нашата е-продавница. Со креирање на сметка, добивате дополнителни можности за онлајн купување, што бара регистрација на нашата веб-локација и лозинка за пристап со цел лесно да ги идентификувате и заштитите вашите лични податоци.

Пред да ги добиеме вашите лични податоци обработени преку веб-страницата, ќе ве известиме во согласност со барањата од чл. 13 од GDPR. Така, кога ќе дојде до обработка, ќе знаете кој е администратор, по која основа и за кои цели ги обработува вашите податоци, како ги чува итн.

IV. ЗА КОИ ЦЕЛИ И НА КОЈА ОСНОВА ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

1. Цели на обработка

„Sopharma Tribestan“ ги собира преку веб-страницата и ги користи вашите лични податоци за следните цели:

  • Обезбедување услуги побарани од вас

Речиси сите лични податоци што ги пополнувате во формуларите за регистрација или вашиот профил се потребни за да се задоволат вашите потреби или услугата што ја барате, а која „Sopharma Tribestan“ ја дава. За да обезбедиме квалитетни услуги онлајн и офлајн, потребни ни се вашите податоци за идентификација, а нивниот опсег варира во зависност од видот на услугата што се бара и важечките законски барања.

Во многу случаи, ги користите формуларите за регистрација подготвени од нас за да поставите појаснувачки прашање во врска со дадените услуги, да изразите незадоволство или задоволство, да поднесете жалба, поплака или жалба.

  • Маркетинг активност

Личните податоци што ги давате за да креирате сметка за користење на е-продавницата, на пример, како и во други формулари за регистрација, може да се користат за да ве информираат за новите услуги што ги нуди „Софарма 1ТП2Т“, достапни попусти на постоечките услуги или некои услужни капацитети што ги создадовме за вас. Пораките испратени од нас ќе бидат во согласност со важечкото законодавство на ЕУ.

Со цел да ви понудиме попусти и промотивни производи, ние исто така ги обработуваме вашите податоци и кога ќе побарате консултација преку веб-страницата.

Можете исто така да ја наведете вашата желба на нашата веб-локација да се претплатите на нашиот билтен со тоа што ќе ни ја дадете вашата адреса за е-пошта.

Можете лесно и лесно да се спротивставите на користењето на вашите маркетинг податоци кога основата за обработка е легитимен интерес, и ние веднаш ќе го прекинеме; информациите за тоа како да се повлече согласност еднаш или да се спротивставите при примање на несакана маркетинг порака секогаш ќе бидат видно прикажани во пораката.

За потребите на маркетингот, го анализираме сообраќајот и го следиме однесувањето на корисниците на веб-страницата преку кодови на домени од трета страна, каде што ги обработуваме вашите лични податоци користејќи колачиња. Можете да прочитате повеќе за нив во Дел VI од оваа политика.

2. Основи за обработка

Кога обработуваме лични податоци за целите на обезбедување услуги што сте ги побарале преку нашата веб-страница, најчесто ги обработуваме вашите лични податоци на договорна основа во согласност со чл. 6 (1) (б) од GDPR. Кога не контактирате преку нашата контакт форма, основата на која ги обработуваме вашите податоци е согласноста што ни ја давате – чл. 6 (1) (а) од GDPR.

Во случај да аплицирате за позиција објавена од „Софарма 1ТП2Т“ преку веб-страницата, ние ги собираме податоците за целите на селекција врз основа на ваша согласност во согласност со чл. 6 (1) (а) од GDPR.

За целите на маркетинг активностите, ги обработуваме вашите лични податоци затоа што имаме легитимен интерес во смисла на чл. 6, став 1, буква „д“ од GDPR или затоа што сте ни дале согласност да го сториме тоа врз основа на чл. 6 (1) (а) од GDPR.

V. КОИ ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ОБРАБОТУВАМЕ

1. Кога ги обезбедувате услугите што ги барате

  • За купување производи од нашата електронска аптека – име, презиме, телефонски број, град, поштенски број, адреса и е-пошта;
  • Во случај да ја изберете опцијата за онлајн плаќање на производот, ние не ги обработуваме податоците за трансакцијата, туку само ве упатуваме во безбедната средина на платниот систем.
  • За да не контактирате – формуларот за контакт бара од вас да ни дадете име и адреса на е-пошта за да можеме да ве идентификуваме и да можеме да одговориме на вашето барање, барање или повеќе.

2. При пријавување на оглас за вработување

Кога аплицирате за оглас за работа, ни ги давате следните податоци: имиња, податоци за вашето образование, квалификација, професионално искуство, мотивација итн., вклучени во CV-то или мотивационото писмо испратено од вас.

3. Во извршувањето на маркетинг активности

  • За да добиете консултација – вашата e-mail адреса и податоци за вашето здравје, врз основа на кои ќе добиете консултација;
  • За да се претплатите на нашиот билтен, вие доброволно ни ја давате вашата e-mail адреса на која ви испраќаме вести.
  • За целите на маркетингот користиме и колачиња, а можете да дознаете повеќе за вашите лични податоци обработени преку нив во следниот дел VI од оваа политика.

VI. УПОТРЕБА НА КОЛАЦИ

Колачињата што ги користиме во нашите дигитални средства се претставени во оваа политика според категориите во кои спаѓаат.

Од една страна, ние користиме колачиња, наречени колачиња „сесија“, кои имаат „живот“ само во рамките на една корисничка сесија. Ние исто така користиме „колачиња за задржување“ со цел да складираме информации за посетителите кои пристапуваат на една или повеќе од нашите веб-локации. Целта на користењето колачиња е да ви понуди оптимално корисничко искуство и да ве „препознае“ нудејќи ви, колку што е можно повеќе, различни веб-страници и нови содржини кога ќе се вратите на нашата веб-страница.

1. Категории на колачиња

Категориите се како што следува:

[1] Апсолутно неопходно: без овие колачиња не можете целосно да ја прелистувате нашата веб-страница и да ги користите нејзините функционалности. Исто така, без нив не е можно да се користат услугите на информатичкото општество што ги барате.

[2] Колачиња за подобрување на перформансите на дигиталното средство: овие колачиња собираат информации за тоа како посетителите ја користат веб-локацијата, како на пр. до кои страници најчесто пристапуваат. Овие колачиња не собираат информации што се однесуваат на одреден посетител. Сите информации собрани од колачиња од оваа група се собрани и затоа се анонимни. Нивната единствена цел е да ги подобрат перформансите на веб-страницата.

[3] Функционално: овие колачиња овозможуваат веб-локацијата да ги складира изборите што ги правите и да обезбеди подобрена, приспособена функционалност според вашите карактеристики и потреби. На пример, овие колачиња може да се користат за складирање на последниот производ што сте го внеле во количката кога купувате преку нашата онлајн продавница. Ќе ги анонимизираме информациите што ги собираат овие колачиња и тие не можат да ги следат вашите навики за прелистување на други веб-локации.

[4] Целно или соодветно рекламирање на производи: овие колачиња се користат за да можеме да ви прикажеме реклама што најдобро одговара на вашите интереси и однесување на корисниците.

Вашата согласност е неопходен услов за прикачување колаче, што не е апсолутно неопходно.

Ги користиме можностите обезбедени од кодовите на Google за да го измериме сообраќајот на нашата страница во однос на бројот и зачестеноста на посетите. Ние не ги користиме овие можности за собирање лични податоци или индивидуални IP адреси; податоците стигнуваат до нас во збирна форма и анонимизирани за статистички цели и за подобрување на искуството на посетителите на нашата веб-страница.

Можете да дознаете повеќе за колачињата поставени од Google преку нашата веб-локација на: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage .

2. Управување со колачиња

Можете исто така да ги користите нашите производи или услуги без да се согласите со колачиња кои се прикачени на вашиот уред само со ваша согласност како што е опишано погоре. Можете да ја повлечете вашата согласност од контролната табла за колачиња на нашата веб-страница во секое време. Можете да ги избришете вашите колачиња од хард дискот на вашиот уред во секое време (датотека: „колачиња“). Ве молиме имајте предвид дека ова може да ве спречи да видите одредени елементи на нашата страница или да го влоши вашето искуство со посетителите.

Повеќето веб-прелистувачи сега ви дозволуваат претходно да го контролирате прикачувањето колачиња од вашите поставки.

Ако пристапите до нашите дигитални средства од мобилен уред, можеби нема да можете да ги деактивирате колачињата преку поставките на вашиот интернет прелистувач.

3. Користење на кодови за интеграција на нашата веб-страница со социјалната мрежа Фејсбук

За да ви го олесниме користењето на нашата веб-локација, го користиме виџетот на Facebook и ви даваме опција да се регистрирате на нашата веб-страница преку вашата сметка на Facebook. На овој начин се прикачуваат шифри за да се создаде врска помеѓу вашиот Фејсбук профил, од една страна, и нашата веб-страница и страницата на Facebook, од друга страна. Сè додека оваа врска и прикачувањето на кодовите се реализираат само доколку изразите желба со регистрирање на нашата веб-страница преку вашата сметка на Facebook, не е потребно да се добие ваша експлицитна согласност пред да ги прикачите шифрите.

Следно, со цел подобра видливост на услугите и иновациите што им ги обезбедуваме на нашите клиенти, избравме да ја користиме алатката Facebook Pixel, која обезбедува врска на нашата веб-страница до нашата Facebook страница. Имајте предвид дека врската е направена со прикачување колаче од доменот на Facebook на вашиот уред, преку кое социјалната мрежа може да го следи вашето корисничко однесување и навики за прелистување, вклучително и ако не сте регистриран корисник на мрежата во моментот на поставување на колачето. Колачето е поставено само со ваша претходна согласност, која може да се повлече во секое време.

Ве молиме имајте предвид дека податоците обработени со горенаведените кодови се добиени од Facebook, кој е под јурисдикција на Соединетите Американски Држави (САД). Во оваа ситуација, можно е да се обработат лични податоци преку нивно пренесување во САД.

Можете да добиете повеќе информации за податоците собрани од Facebook преку колачиња поставени на нашата веб-страница од нивното управување со приватност и политика за приватност на: https://www.facebook.com/policy.php.

VII. ОТКРИВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За да бидете целосно информирани за тоа кои трети страни и за која цел можат да пристапат до вашите лични податоци собрани во врска со посетата/користењето на нашата веб-локација, ве молиме прочитајте го следново.

Приматели на вашите лични податоци се агенциите за спроведување на маркетинг кампањи на „Софарма 1ТП2Т“. Овие компании ги добиваат вашите податоци кога поставуваат поставки за колачиња и спроведуваат други маркетинг активности поврзани со нашата веб-страница и нашата страница на Фејсбук.

Обработувачи на вашите лични податоци се и сите трети страни кои прикачуваат кодови и колачиња на вашиот уред кога ја посетувате нашата веб-локација, како што се Google и Facebook.

Обработувачи на лични податоци и како такви примачи може да бидат компании кои обезбедуваат веб-хостинг на нашата веб-страница.

Приматели на вашите лични податоци за маркетиншки цели може да бидат компании кои спроведуваат е-пошта маркетинг со тоа што ви испраќаат рекламни е-пошта и приложуваат кодови кога ќе се отворат.

Пристап до вашите лични податоци може да имаат и компании кои обезбедуваат ИТ поддршка на нашите информациски системи, во кои ги складираме вашите податоци добиени преку веб-страницата. Нивниот пристап до податоците во системите е со цел да се обезбеди нормално и безбедно функционирање на системите, а со тоа и заштита на обработените податоци.

VIII. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

„Sopharma Tribestan“ презема мерки на претпазливост, вклучувајќи административни, технички и физички мерки, за да ги заштити вашите лични податоци од губење, кражба и злоупотреба, како и од неовластен пристап, откривање, менување или уништување.

Сите вработени во „Софарма 1ТП2Т“ се должни да ја заштитат доверливоста на вашите информации, како и да ги почитуваат важечките организациски и технички мерки за заштита. Пристапот до вашите податоци е ограничен на принципот на неопходност за извршување на должностите на релевантниот вработен/изведувач кој пристапува до нив.

IX. ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Личните податоци добиени преку обрасците на веб-страницата се чуваат во нашиот информациски систем, за чие функционирање се преземени технички и организациски безбедносни мерки, вклучително и користење на посебен врвен сервер со ограничен пристап, што е само и само ова веб-страница; користење на шифрирана врска за пристап до серверот; употреба на SSL и DDoS заштита, HTTP/ 2, „паметен“ заштитен ѕид итн.

Личните податоци собрани преку колачиња се чуваат во временските ограничувања наведени во табелата за колачиња погоре.

Биографиите, фотографиите и деталите за контакт испратени преку веб-страницата се собрани со ваша согласност и се предмет на строга доверливост; Податоците за кандидатите кои не се избрани за склучување договор со „Софарма 1ТП2Т“ ќе се уништат веднаш по завршувањето на постапката за селекција, но не повеќе од 6 месеци; податоците на успешните кандидати за работа стануваат дел од нивната евиденција за вработување.

X. ВАШИТЕ ПРАВА КАКО ПРЕДМЕТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Право на информации

Имате право да добивате информации за важни карактеристики на обработката на вашите лични податоци, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, нивната цел, рок и основа, примачи и категории на приматели на лични податоци и други. Во зависност од начинот на првично собирање на информации, секој пат на соодветен и лесно видлив начин ќе ги прикажеме најважните во овој поглед.

2. Право на пристап

Имате право да пристапите до вашите лични податоци собрани директно од „Sopharma Tribestan“ со најавување на вашата сметка на „sopharmatribestan.com“ или со контактирање на нашиот службеник за заштита на лични податоци.

3. Право на преносливост

Ние сме обврзани да ви ги обезбедиме сите лични податоци обработени од нас, доставени до нас со цел да обезбедиме услуга на ваше барање или собрани од вас со ваша согласност, на барање, во машински читлив формат. Барањето треба да се испрати со барање до нашиот службеник за заштита на податоци. Кога поднесувате барање за преносливост, треба да го исполниме во рок од 20 работни дена од приемот преку електронски комуникациски канал. наведен од вас. Терминот може да не биде точно 20 работни дена, кога колачињата преку кои се обработуваат вашите лични податоци се поставени од надворешни домени со ваша согласност; Во нашиот одговор на вашето барање за остварување на правото на преносливост, ќе го наведеме периодот во кој ќе можеме да го исполниме вашето барање.

4. Право на прилагодување

Имате право да побарате од нас да ги исправиме неправилно снимените или зачуваните лични податоци за вас што сте ни ги дале преку нашата веб-страница и тоа треба да го сториме во рок од 15 работни дена од добивањето на вашето барање. Можете да го испратите вашето барање до нашиот службеник за заштита на податоци.

5. Право да барате ограничување на обработката на вашите лични податоци

Имате право да барате привремено да ја прекинеме обработката на вашите лични податоци (без нивно бришење) во случај на приговор од ваша страна на нивната конкретна обработка или во случај на правни тврдења или жалба поднесена од вас во Комисијата за Заштита на лични податоци. Барањето може да го упатите до нашиот службеник за заштита на податоци.

6. Обработка врз основа на легитимен интерес на „Софарма 1ТП2Т“ или трета страна и приговор на таквата обработка

Кога вашата согласност не е побарана и дадена за целите на одредена обработка или не е директно неопходна за извршување на услугата што ја барате, најверојатно имаме наш или легитимен интерес на трета страна, за кој утврдивме дека не да го оштети или малку ќе влијае на вашето право на приватност. Ваквата проценка секогаш ќе биде документирана од наша страна и ќе следи одредени критериуми и аргументи. Имате право да се запознаете со главните точки од него на барање, како и да поднесете приговор дека, со оглед на спецификите на вашата конкретна ситуација, соодветната обработка посуштински влијае на вашето право на приватност и/или заштита на личните податоци отколку што е предвидено на оправдан начин. Во овие случаи, треба да го разгледаме вашиот приговор и да дадеме образложено мислење за негово прифаќање или отфрлање во рок од 20 работни дена. Со приговарање на оваа обработка, можете исто така да го остварите вашето право според точка 5 погоре. Приговорот можете да го упатите до нашиот службеник за заштита на податоци.

7. Повлекување на вашата согласност

Во случаи кога сме побарале ваша согласност за обработка на вашите лични податоци, секогаш можете да ја повлечете. Ако не сте сигурни врз која основа ги обработуваме вашите лични податоци, секогаш можете да ни го прашате ова, како и точниот начин на кој сте дале согласност - можете да го испратите барањето до нашиот службеник за заштита на податоци. Ќе ви одговориме во рок од 15 работни дена. Ние одржуваме ажурирана база на податоци за согласности за обработка на лични податоци, која можеме да ја консултираме во секое време. Повлекувањето на согласноста се врши на ист начин како што сте ја дале и ние ќе ви обезбедиме информации или е-пошта каде што можете да го направите тоа лесно и удобно како одговор на вашето барање.

8. Право на жалба до Комисијата за заштита на личните податоци

Секогаш кога мислите дека вашите права GDPR се повредени, можете да поднесете жалба до Комисијата за заштита на податоци. Сепак, би можело да биде многу конструктивно ако прво го контактирате нашиот службеник за заштита на лични податоци за да разговарате за ова прашање. Се обврзуваме да ви вратиме одговор во рок од 15 работни дена од приемот на вашата поплака или прашање.

 

SO SHOPS

Bl. 302 D
1229 Софија
Бугарија

mk_MKМакедонски јазик