Sopharma Tribestan
Privacybeleid

I. INLEIDING

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de principes van bescherming en persoonlijke gegevens van bezoekers van onze site, over onze verplichtingen als beheerder van persoonlijke gegevens en over de maatregelen die we hebben genomen om te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt.

Het beleid zal niet hetzelfde blijven zolang onze website bestaat; Naarmate de digitalisering voortschrijdt en de regulering van de relaties met de verwerking van persoonsgegevens zich ontwikkelt, zullen we ernaar streven onze praktijken voortdurend te verbeteren en aan te passen aan deze ontwikkeling, die op zijn beurt weerspiegeld zal worden in het beleid.

  • Dit beleid dekt alle activiteiten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens binnen de digitale activa – eigendom van “Sopharma Tribestan”.
  • U kunt contact opnemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens van “Sopharma Tribestan”, via onze Neem contact met ons op bladzijde.

II. ENKELE CONCEPTEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR EEN BETER BEGRIJP VAN DIT BELEID

“Persoonlijke gegevens” – dit is alle informatie die betrekking heeft op u – de bezoeker/gebruiker van onze website en die alleen of in combinatie met andere informatie ons kan helpen uw identiteit vast te stellen of uw gebruikersgedrag te associëren met een specifiek apparaat waartoe u toegang krijgt onze website bijvoorbeeld.

“Onderwerp van persoonlijke gegevens” – dit bent u, de bezoeker van onze site. Wat in dit beleid staat, is alleen van toepassing op mensen en individuen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

“Verwerking van persoonlijke gegevens” – dit is elke actie die wij uitvoeren of kunnen uitvoeren met uw persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, analyseren of vernietigen ervan.

“Persoonlijke gegevensbeheerder” – met betrekking tot onze website zijn dit wij, “Sopharma Tribestan”. Wij bepalen het doel van de verwerking van uw gegevens, op een van de gronden waarin de wet voorziet; in principe bepalen wij ook de middelen waarmee deze verwerking wordt uitgevoerd – bijvoorbeeld de technische infrastructuur en applicaties waarmee de verwerking wordt uitgevoerd. Voor ons ontstaan verplichtingen met betrekking tot de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens kunnen wij samenwerken met een andere beheerder.

“Gezamenlijke beheerders” – beheerders die gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen. Dat kan een bureau zijn voor het uitvoeren van de marketingstrategieën van “Sopharma Tribestan”, waarmee wij gezamenlijk de doelen en middelen hiervoor bepalen.

“Verwerker van persoonsgegevens” – dit is een derde partij die namens ons uw persoonsgegevens verwerkt, waarbij “Sopharma Tribestan” het doel van de verwerking, de middelen waarmee deze plaatsvindt strikt heeft bepaald en heeft gecontroleerd of de persoon voldoet aan de eisen van de AVG. Een dergelijke verwerker kan bijvoorbeeld een bureau zijn dat verantwoordelijk is voor de social media marketingcampagne “Sopharma Tribestan” en rapporten genereert over het succes ervan.

Een cookie is een kleine hoeveelheid tekst of gegevens die naar uw apparaat (computer, laptop, tablet, telefoon) wordt gestuurd voor opslag en terug kan worden opgevraagd bij het domein waarvandaan het is ‘gekoppeld’ aan het apparaat. De functie van de cookie kan gevarieerd zijn: van u ingelogd houden tijdens het invullen van een registratieformulier, tot het opslaan van uw taalvoorkeuren voor het surfen op onze website, tot het volgen van uw surfgedrag, soms voor een lange tijd. tijdsperiode en ongeacht het gebruikte apparaat: in dit laatste geval mag een dergelijke cookie, net als in alle andere soortgelijke gevallen, niet worden gebruikt zonder uw voorafgaande toestemming op basis van de ontvangen gedetailleerde informatie.

De AVG introduceert of versterkt substantiële wettelijke mechanismen ten behoeve van de betrokkenen. Hieronder hebben we er enkele opgesomd die relevant zijn voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van digitale activa.

“Digital Assets” – de website “sopharmatribestan.com” en sociale mediapagina’s van “Sopharma Tribestan”.

“Gebruikerssessie” – De tijd tussen de autorisatie van de gebruiker en het moment van zijn vertrek of verval als gevolg van inactiviteit ervan. Gedurende deze tijd herkent het “Sopharma Tribestan”-systeem de klant op unieke wijze.

“Plug-in” – software van derden, geïmplementeerd in een digitale asset van “Sopharma Tribestan” en gerelateerd aan het volgen van gebruikersgedrag en/of het garanderen van de werking van bepaalde functionaliteit door over te schakelen naar het domein van de derde partij.

“Diensten van de informatiemaatschappij” zijn diensten die doorgaans tegen betaling en op afstand worden geleverd met behulp van elektronische middelen. De ontvanger van een dergelijke dienst moet er uitdrukkelijk om hebben gevraagd. E-commerce is ook een soort van dergelijke dienst.

“Loyaliteitsprogramma” – marketingactiviteit van “Sopharma Tribestan” voor winkelende klanten met de mogelijkheid om promotieprijzen te ontvangen.

III. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

“Sopharma Tribestan” streeft ernaar de privacy te beschermen en de veiligheid van persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van haar digitale activa te waarborgen. Wanneer u onze website bezoekt, slaan de webservers van derden die we op onze site hebben bezocht (zoals Google) tijdelijk de verbinding van uw apparaat met onze website op, evenals de pagina's die u op onze site bezoekt, waardoor het type van uw browser wordt geïdentificeerd. en besturingssysteem, evenals de website vanwaar u bent doorgestuurd naar “sopharmatribestan.com”. Wij verzamelen of verwerken geen andere persoonlijke gegevens over u – zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, tenzij u deze verstrekt in verband met uw specifieke informatieverzoek, bij het invullen van een registratieformulier voor het solliciteren naar een baan of voor een dienst of met het oog op het aanmaken van een account in onze e-shop. Door een account aan te maken, krijgt u extra faciliteiten voor online winkelen, waarvoor registratie van onze website en een toegangswachtwoord vereist zijn om uw persoonlijke gegevens gemakkelijk te kunnen identificeren en beschermen.

Voordat wij uw persoonlijke gegevens ontvangen die via de website worden verwerkt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met de vereisten van Art. 13 van de AVG. Zo weet u bij verwerking wie de beheerder is, op welke gronden en voor welke doeleinden zij uw gegevens verwerkt, hoe zij deze opslaat, etc.

IV. VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

1. Doeleinden van de verwerking

“Sopharma Tribestan” verzamelt via de website en gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van door u gevraagde diensten

Vrijwel alle persoonsgegevens die u invult op de registratieformulieren of uw profiel zijn nodig om te voldoen aan uw behoefte of de door u gevraagde dienst, die “Sopharma Tribestan” levert. Om online en offline kwaliteitsvolle diensten te kunnen leveren, hebben we uw identificatiegegevens nodig. De omvang ervan varieert afhankelijk van het type dienst dat wordt gevraagd en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In veel gevallen gebruikt u de door ons opgestelde aanmeldingsformulieren voor het stellen van een verhelderende vraag in verband met de dienstverlening, het uiten van ontevredenheid of tevredenheid, het indienen van een klacht, klacht of klacht.

  • Marketingactiviteit

De persoonlijke gegevens die u verstrekt met het oog op het aanmaken van een account voor bijvoorbeeld het gebruik van de e-shop, maar ook in andere registratieformulieren, kunnen worden gebruikt om u te informeren over nieuwe diensten van “Sopharma Tribestan”, beschikbaar kortingen op bestaande diensten of sommige servicefaciliteiten die wij voor u hebben gecreëerd. De door ons verzonden berichten voldoen aan de geldende EU-wetgeving.

Om u kortingen en actieproducten aan te kunnen bieden, verwerken wij ook uw gegevens en wanneer u via de website een adviesgesprek aanvraagt.

Ook kunt u op onze website aangeven dat u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief door uw e-mailadres aan ons door te geven.

U kunt eenvoudig en gemakkelijk bezwaar maken tegen het gebruik van uw marketinggegevens wanneer de grondslag voor de verwerking een legitiem belang is, en wij zullen deze onmiddellijk beëindigen; informatie over hoe u uw toestemming eenmalig kunt intrekken of bezwaar kunt maken bij het ontvangen van een ongevraagd marketingbericht, wordt altijd prominent in het bericht weergegeven.

Voor marketingdoeleinden analyseren wij het verkeer en volgen wij het gebruikersgedrag van de website via domeincodes van derden, waarbij wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies. U kunt er meer over lezen in Hoofdstuk VI van dit beleid.

2. Gronden voor verwerking

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken met het oog op het leveren van diensten die u via onze website hebt aangevraagd, verwerken wij uw persoonsgegevens meestal op contractuele basis in overeenstemming met Art. 6 (1) (b) van de AVG. Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, is de basis waarop wij uw gegevens verwerken de toestemming die u ons geeft – Art. 6 (1) (a) van de AVG.

Indien u solliciteert naar een functie die door “Sopharma Tribestan” via de website is aangekondigd, verzamelen wij de gegevens met het oog op selectie op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) van de AVG.

Voor marketingdoeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens omdat wij een legitiem belang hebben in de zin van art. 6 lid 1 letter “e” AVG of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven op grond van art. 6 (1) (a) van de AVG.

V. WELKE SOORTEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ

1. Bij het leveren van de door u gevraagde diensten

  • Om producten te kopen bij onze elektronische apotheek – naam, achternaam, telefoonnummer, stad, postcode, adres en e-mailadres;
  • Indien u kiest voor de mogelijkheid tot online betalen van het product, verwerken wij de gegevens voor de transactie niet, maar verwijzen wij u uitsluitend naar de beveiligde omgeving van het betaalsysteem.
  • Om contact met ons op te nemen: het contactformulier vereist dat u ons een naam en e-mailadres verstrekt, zodat we u kunnen identificeren en kunnen reageren op uw vraag, verzoek of meer.

2. Bij het solliciteren naar een vacature

Wanneer u solliciteert naar een vacature, verstrekt u ons de volgende gegevens: namen, gegevens over uw opleiding, kwalificatie, beroepservaring, motivatie, enz., opgenomen in het door u verzonden CV of motivatiebrief.

3. Bij het uitvoeren van marketingactiviteiten

  • Om een consult te ontvangen – uw e-mailadres en gegevens over uw gezondheid op basis waarvan u een consult krijgt;
  • Om u te abonneren op onze nieuwsbrief, verstrekt u ons vrijwillig uw e-mailadres waarnaar wij u nieuws sturen.
  • Voor marketingdoeleinden gebruiken we ook cookies, en u kunt meer te weten komen over uw persoonlijke gegevens die hierdoor worden verwerkt in de volgende sectie VI van dit beleid.

VI. GEBRUIK VAN COOKIES

De cookies die we gebruiken in onze digitale activa worden in dit beleid gepresenteerd volgens de categorieën waarin ze vallen.

Enerzijds gebruiken we cookies, zogenaamde “sessiecookies”, die slechts een “levensduur” hebben binnen één gebruikerssessie. We gebruiken ook “retentiecookies” om informatie op te slaan over bezoekers die een of meer van onze websites bezoeken. Het doel van het gebruik van cookies is om u een optimale gebruikerservaring te bieden en u te ‘herkennen’ door u, voor zover mogelijk, verschillende websites en nieuwe inhoud aan te bieden wanneer u terugkeert naar onze website.

1. Cookiecategorieën

De categorieën zijn als volgt:

[1] Absoluut noodzakelijk: Zonder deze cookies kun je niet volledig door onze website bladeren en de functionaliteiten ervan niet gebruiken. Zonder deze gegevens is het bovendien niet mogelijk om gebruik te maken van de door u gevraagde diensten van de informatiemaatschappij.

[2] Cookies om de prestaties van het digitale item te verbeteren: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, zoals welke pagina's ze het vaakst bezoeken. Deze cookies verzamelen geen informatie die betrekking heeft op een specifieke bezoeker. Alle informatie die door cookies uit deze groep wordt verzameld, is geaggregeerd en daarom anoniem. Hun enige doel is het verbeteren van de prestaties van de website.

[3] Functioneel: Met deze cookies kan de website de keuzes die u maakt opslaan en verbeterde, op maat gemaakte functionaliteit bieden op basis van uw kenmerken en behoeften. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het laatste product op te slaan dat u in de winkelwagen heeft ingevoerd wanneer u via onze online winkel winkelt. We zullen de informatie die deze cookies verzamelen anonimiseren en ze kunnen uw surfgedrag op andere websites niet volgen.

[4] Gerichte of passende productreclame: Deze cookies worden gebruikt zodat wij u een advertentie kunnen tonen die het beste aansluit bij uw interesses en gebruikersgedrag.

Uw toestemming is een noodzakelijke voorwaarde voor het plaatsen van een cookie, maar dit is niet absoluut noodzakelijk.

We gebruiken de mogelijkheden van Google-codes om het verkeer naar onze site te meten in termen van aantal en frequentie van bezoeken. We gebruiken deze mogelijkheden niet om persoonlijke gegevens of individuele IP-adressen te verzamelen; de gegevens bereiken ons in geaggregeerde vorm en geanonimiseerd voor statistische doeleinden en om de bezoekerservaring van onze website te verbeteren.

Meer informatie over cookies die Google uploadt via onze website vindt u op: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage .

2. Cookiebeheer

U kunt onze producten of diensten ook gebruiken zonder akkoord te gaan met cookies die alleen met uw toestemming op uw apparaat worden geplaatst, zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken via het cookiecontrolepaneel op onze website. U kunt uw cookies op elk moment van de harde schijf van uw apparaat verwijderen (bestand: “cookies”). Houd er rekening mee dat dit ervoor kan zorgen dat u bepaalde elementen van onze site niet kunt zien of dat uw bezoekerservaring kan verslechteren.

Met de meeste webbrowsers kunt u nu via uw instellingen vooraf bepalen hoe cookies worden geplaatst.

Als u vanaf een mobiel apparaat toegang krijgt tot ons digitale materiaal, kunt u cookies mogelijk niet deactiveren via de instellingen van uw internetbrowser.

3. Gebruik van codes voor integratie van onze website met het sociale netwerk Facebook

Om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken, maken wij gebruik van de Facebook Widget en bieden wij u de mogelijkheid om u via uw Facebook-account op onze website te registreren. Op deze manier worden codes toegevoegd om een koppeling tot stand te brengen tussen uw Facebook-profiel enerzijds en onze website en Facebook-pagina anderzijds. Zolang deze verbinding en het bijvoegen van codes alleen tot stand komt als u een wens kenbaar maakt door u via uw Facebook-account op onze website te registreren, is het niet vereist om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen voordat u de codes toevoegt.

Om een betere zichtbaarheid te krijgen van de diensten en innovaties die wij aan onze klanten leveren, hebben we er vervolgens voor gekozen om de Facebook Pixel-tool te gebruiken, die op onze website een link naar onze Facebook-pagina biedt. Houd er rekening mee dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een cookie van het Facebook-domein op uw apparaat te plaatsen, waarmee het sociale netwerk uw gebruikersgedrag en surfgedrag kan volgen, ook als u geen geregistreerde gebruiker van het netwerk bent op het moment van het uploaden van het koekje. De cookie wordt alleen geplaatst met uw voorafgaande toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken.

Houd er rekening mee dat de gegevens die door de bovenstaande codes worden verwerkt, worden verkregen van Facebook, dat onder de jurisdictie van de Verenigde Staten van Amerika (VS) valt. In deze situatie is het mogelijk om persoonsgegevens te verwerken via de overdracht ervan naar de Verenigde Staten.

U kunt meer informatie krijgen over de gegevens die Facebook verzamelt via cookies die op onze website zijn geplaatst via hun privacybeheer en privacybeleid op: https://www.facebook.com/policy.php.

VII. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om volledig op de hoogte te zijn van welke derden en voor welk doel toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met het bezoek/gebruik van onze website, verzoeken wij u het volgende te lezen.

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn bureaus voor het uitvoeren van marketingcampagnes van “Sopharma Tribestan”. Deze bedrijven ontvangen uw gegevens bij het instellen van cookie-instellingen en het uitvoeren van andere marketingactiviteiten met betrekking tot onze website en onze Facebook-pagina.

Verwerkers van uw persoonsgegevens zijn tevens alle derde partijen die codes en cookies op uw apparaat plaatsen wanneer u onze website bezoekt, zoals Google en Facebook.

Verwerkers van persoonsgegevens en als zodanig ontvangers kunnen bedrijven zijn die webhosting op onze website aanbieden.

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden kunnen bedrijven zijn die e-mailmarketing uitvoeren door u reclame-e-mails te sturen en codes toe te voegen wanneer deze worden geopend.

Er kunnen ook bedrijven toegang hebben tot uw persoonsgegevens die IT-ondersteuning bieden aan onze informatiesystemen, waarin wij uw via de website ontvangen gegevens opslaan. Hun toegang tot de gegevens in de systemen is gericht op het waarborgen van de normale en veilige werking van de systemen, en daarmee op de bescherming van de verwerkte gegevens.

VIII. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

“Sopharma Tribestan” neemt voorzorgsmaatregelen, waaronder administratieve, technische en fysieke maatregelen, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, evenals tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Alle medewerkers van “Sopharma Tribestan” zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, alsmede de toepasselijke organisatorische en technische maatregelen ter bescherming in acht te nemen. De toegang tot uw gegevens is beperkt tot het beginsel van noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de taken van de betreffende werknemer/opdrachtnemer die er toegang toe heeft.

IX. OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonsgegevens verkregen via de formulieren van de website worden opgeslagen in ons informatiesysteem, voor de werking waarvan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn genomen, waaronder het gebruik van een aparte high-end server met beperkte toegang, welke uitsluitend en alleen dit is website; een gecodeerde verbinding gebruiken om toegang te krijgen tot de server; gebruik van SSL- en DDoS-bescherming, HTTP/2, “slimme” Firewall, enz.

Persoonlijke gegevens die via cookies worden verzameld, worden bewaard binnen de tijdslimieten die zijn aangegeven in de cookietabel hierboven.

De CV's, foto's en contactgegevens die via de website worden verzonden, worden met uw toestemming verzameld en zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheid; de gegevens van de kandidaten die niet geselecteerd zijn om een contract af te sluiten met “Sopharma Tribestan” worden onmiddellijk na voltooiing van de selectieprocedure vernietigd, maar niet later dan 6 maanden; de gegevens van succesvolle sollicitanten worden onderdeel van hun arbeidsdossier.

X. UW RECHTEN ALS ONDERWERP VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

1. Recht op informatie

U heeft het recht om informatie te ontvangen over belangrijke kenmerken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot het doel, de duur en de gronden ervan, de ontvangers en categorieën van ontvangers van persoonlijke gegevens en anderen. Afhankelijk van de wijze van initiële informatieverzameling zullen wij telkens op passende en goed zichtbare wijze de belangrijkste daarbij weergeven.

2. Recht op toegang

U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die rechtstreeks door “Sopharma Tribestan” zijn verzameld door in te loggen op uw account op “sopharmatribestan.com” of door contact op te nemen met onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens.

3. Recht op overdraagbaarheid

Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, aan ons worden verstrekt om een dienst op uw verzoek te verlenen of door u met uw toestemming zijn verzameld, op verzoek in een machineleesbaar formaat te verstrekken. Het verzoek moet per aanvraag worden verzonden naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Wanneer u een verzoek tot overdraagbaarheid indient, moeten wij dit binnen 20 werkdagen na ontvangst via het elektronische communicatiekanaal vervullen. door u opgegeven. Het kan zijn dat de termijn niet precies 20 werkdagen bedraagt, wanneer de cookies waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt met uw toestemming door externe domeinen worden geüpload; In ons antwoord op uw verzoek om uitoefening van het recht op overdraagbaarheid zullen wij aangeven binnen welke termijn wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

4. Recht op aanpassing

U heeft het recht om ons te vragen onjuist geregistreerde of bewaarde persoonsgegevens over u die u via onze website aan ons heeft verstrekt, te corrigeren en dit binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw verzoek. U kunt uw verzoek richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

5. Het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken

U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk opschorten (zonder deze te verwijderen) indien u bezwaar maakt tegen de specifieke verwerking ervan of in geval van juridische claims of een klacht die u indient bij de Commissie voor Bescherming van persoonlijke gegevens. U kunt het verzoek richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

6. Verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van “Sopharma Tribestan” of een derde en bezwaar tegen dergelijke verwerking

Wanneer uw toestemming niet is gevraagd en gegeven met het oog op een specifieke verwerking, of als deze niet direct noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u gevraagde dienst, hebben wij hoogstwaarschijnlijk een legitiem belang van ons of van een derde partij, waarvan wij hebben vastgesteld dat dit niet het geval is. tot schade of zou uw recht op privacy enigszins aantasten. Een dergelijke beoordeling zal altijd door ons worden gedocumenteerd en zal aan bepaalde criteria en argumenten voldoen. U heeft het recht om op verzoek kennis te nemen van de hoofdpunten ervan, en om bezwaar te maken dat, gegeven de bijzonderheden van uw specifieke situatie, de betreffende verwerking uw recht op privacy en/of bescherming van persoonsgegevens substantieel aantast. dan op rechtvaardige wijze is verstrekt. In deze gevallen moeten wij uw bezwaar in overweging nemen en binnen 20 werkdagen een met redenen omkleed advies uitbrengen over de aanvaarding of afwijzing ervan. Door bezwaar te maken tegen deze verwerking kunt u ook uw recht uitoefenen onder punt 5 hierboven. U kunt het bezwaar richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

7. Intrekking van uw toestemming

In gevallen waarin wij uw toestemming hebben gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze altijd intrekken. Als u niet zeker weet op welke gronden wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons dit altijd vragen, evenals de exacte manier waarop u uw toestemming hebt gegeven. U kunt het verzoek sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Wij zullen u binnen 15 werkdagen antwoorden. Wij houden een actuele database met toestemmingen voor de verwerking van persoonsgegevens bij, die wij te allen tijde kunnen raadplegen. Het intrekken van de toestemming gebeurt op dezelfde manier als u deze heeft gegeven en wij zullen u in antwoord op uw vraag voorzien van informatie of e-mail waar u dit eenvoudig en gemakkelijk kunt doen.

8. Recht om in beroep te gaan bij de Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens

Wanneer u meent dat uw AVG-rechten zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingscommissie. Het kan echter zeer constructief zijn als u eerst contact opneemt met onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens om de kwestie te bespreken. Wij verbinden ons ertoe u binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw klacht of vraag een antwoord terug te sturen.

nl_NLNederlands