Sopharma Tribestan
Sopharma Tribestan

JEST NA SPRZEDAŻ

Ta nazwa domeny (lub witryna internetowa z treścią) jest dostępna do sprzedaży przez jej właściciela.

Każda złożona przez Państwa oferta jest wiążąca przez 7 dni.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami.

SKŁADAĆ OFERTĘ

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Polityka prywatności

I. WSTĘP

Niniejsza polityka ma na celu poinformowanie Cię o zasadach ochrony danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę, o naszych obowiązkach jako administratora danych osobowych oraz o środkach, które podjęliśmy, aby zapobiec wykorzystaniu Twoich danych.

Polityka nie pozostanie taka sama, jak długo istnieje nasza strona internetowa; Wraz z postępem cyfryzacji i rozwojem regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy dążyć do ciągłego doskonalenia i dostosowywania naszych praktyk do tego rozwoju, co z kolei znajdzie odzwierciedlenie w polityce.

  • Niniejsza polityka obejmuje wszystkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach zasobów cyfrowych będących własnością „Sopharma Tribestan”.
  • Z inspektorem ochrony danych osobowych „Sopharma Tribestan” można się skontaktować za pośrednictwem naszej strony Skontaktuj się z nami strona.

II. NIEKTÓRE POJĘCIA WAŻNE DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA NINIEJSZEJ POLITYKI

„Dane osobowe” – to wszelkie informacje, które dotyczą Ciebie – odwiedzającego/użytkownika naszej strony internetowej i które same lub w połączeniu z innymi informacjami mogą pomóc nam ustalić Twoją tożsamość lub powiązać Twoje zachowanie użytkownika z konkretnym urządzeniem, z którego uzyskujesz dostęp nasza strona internetowa np.

„Przedmiot danych osobowych” – to Ty, odwiedzający naszą stronę. To, co jest napisane w tej polityce, dotyczy tylko osób, jednostek, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

„Przetwarzanie danych osobowych” – to każda czynność, którą wykonujemy lub możemy wykonać z Twoimi danymi osobowymi, w tym między innymi ich gromadzenie, analiza lub niszczenie.

„Administrator danych osobowych” – w odniesieniu do naszego serwisu to my, „Sopharma Tribestan”. Ustalamy cel przetwarzania Twoich danych, na jednej z podstaw przewidzianych przez przepisy prawa; zasadniczo określamy również środki, za pomocą których odbywa się to przetwarzanie – na przykład infrastrukturę techniczną i aplikacje, za pomocą których odbywa się przetwarzanie. Ciążą na nas obowiązki związane z bezpieczeństwem i ochroną Twoich danych osobowych. W przypadku niektórych procesów przetwarzania danych osobowych możemy działać wspólnie z innym administratorem.

„Wspólni administratorzy” – administratorzy, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania. Taką może być agencja do prowadzenia strategii marketingowych „Sopharma Tribestan”, z którą wspólnie ustalamy cele i środki do tego celu.

„Podmiot przetwarzający dane osobowe” – to podmiot trzeci, który przetwarza Twoje dane osobowe w naszym imieniu, przy czym „Sopharma Tribestan” ściśle określił cel przetwarzania, środki, za pomocą których to następuje oraz sprawdził, czy dana osoba spełnia wymogi określone w art. RODO. Takim procesorem może być np. agencja, która odpowiada za kampanię marketingową w mediach społecznościowych „Sopharma Tribestan” i generuje raporty z jej sukcesu.

Plik cookie to niewielka ilość tekstu lub danych, które są przesyłane do Twojego urządzenia (komputera, laptopa, tabletu, telefonu) w celu przechowywania i mogą być żądane z powrotem z domeny, z której zostały „podpięte” do urządzenia. Funkcja pliku cookie może być różna: od utrzymywania Cię zalogowanego podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, przez przechowywanie preferencji językowych podczas przeglądania naszej witryny, po śledzenie Twojego zachowania podczas przeglądania, czasami przez długi czas. czas i niezależnie od używanego urządzenia: w tym ostatnim przypadku, podobnie jak we wszystkich innych podobnych przypadkach, taki plik cookie nie może być używany bez Twojej uprzedniej zgody na podstawie otrzymanych szczegółowych informacji.

RODO wprowadza lub wzmacnia istotne mechanizmy prawne na korzyść osób, których dane dotyczą. Poniżej wymieniliśmy niektóre z nich, które są istotne dla przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z zasobów cyfrowych.

„Zasoby cyfrowe” – strona internetowa „sopharmatribestan.com” i strony w mediach społecznościowych „Sopharma Tribestan”.

„Sesja użytkownika” – Czas między autoryzacją użytkownika a momentem jego wyjścia lub wygaśnięcia z powodu jego braku aktywności. W tym czasie system „Sopharma Tribestan” w unikalny sposób rozpoznaje klienta.

„Wtyczka” – oprogramowanie strony trzeciej, zaimplementowane w zasobie cyfrowym „Sopharma Tribestan” i związane ze śledzeniem zachowania użytkownika i/lub zapewnieniem działania niektórych funkcji poprzez przejście do domeny strony trzeciej.

„Usługi społeczeństwa informacyjnego” to usługi, które zazwyczaj są świadczone odpłatnie i na odległość z wykorzystaniem środków elektronicznych. Odbiorca takiej usługi musiał wyraźnie o nią poprosić. E-commerce jest również rodzajem takiej usługi.

„Program lojalnościowy” – działalność marketingowa „Sopharma Tribestan” dla klientów zakupowych z możliwością otrzymania promocyjnych cen.

III. ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

„Sopharma Tribestan” dąży do ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych odwiedzających i użytkowników swoich zasobów cyfrowych. Gdy odwiedzasz naszą witrynę, zewnętrzne serwery sieciowe, do których uzyskaliśmy dostęp w naszej witrynie (takie jak Google), będą tymczasowo przechowywać połączenie Twojego urządzenia z naszą witryną, a także strony, które odwiedzasz w naszej witrynie, identyfikując typ Twojej przeglądarki i system operacyjny, a także stronę internetową, z której zostałeś przekierowany do „sopharmatribestan.com”. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy innych danych osobowych na Twój temat – takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, chyba że podasz je w związku z konkretną prośbą o udzielenie informacji, wypełniając formularz rejestracyjny w celu ubiegania się o pracę lub w celu wykonania usługi lub założenia konta w naszym e-sklepie. Zakładając konto otrzymujesz dodatkowe udogodnienia umożliwiające zakupy online, co wymaga rejestracji w naszym serwisie oraz hasła dostępowego w celu łatwej identyfikacji i ochrony Twoich danych osobowych.

Przed otrzymaniem Twoich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu poinformujemy Cię o tym zgodnie z wymogami art. 13 RODO. Dzięki temu w momencie przetwarzania będziesz wiedział, kto jest administratorem, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza Twoje dane, w jaki sposób je przechowuje itp.

IV. W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

1. Cele przetwarzania

„Sopharma Tribestan” gromadzi za pośrednictwem strony internetowej i wykorzystuje Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • Świadczenie zamówionych przez Ciebie usług

Prawie wszystkie dane osobowe, które wypełniasz w formularzach rejestracyjnych lub w swoim profilu, są potrzebne do zaspokojenia Twoich potrzeb lub usługi, o którą prosisz, którą zapewnia „Sopharma Tribestan”. W celu świadczenia wysokiej jakości usług online i offline potrzebujemy Twoich danych identyfikacyjnych, a ich zakres różni się w zależności od rodzaju żądanej usługi i obowiązujących wymogów prawnych.

W wielu przypadkach korzystają Państwo z przygotowanych przez nas formularzy rejestracyjnych w celu zadania pytania wyjaśniającego w związku ze świadczonymi usługami, wyrażenia niezadowolenia lub zadowolenia, złożenia reklamacji, zażalenia lub reklamacji.

  • Działalność marketingowa

Dane osobowe podane przez Państwa w celu założenia konta w celu korzystania np. ze sklepu internetowego, a także w innych formularzach rejestracyjnych, mogą być wykorzystane do informowania Państwa o nowych usługach świadczonych przez „Sopharma Tribestan”, dostępnych rabaty na istniejące usługi lub niektóre obiekty usługowe, które dla Ciebie stworzyliśmy. Wysyłane przez nas wiadomości będą zgodne z obowiązującymi przepisami UE.

W celu oferowania Ci zniżek i produktów promocyjnych przetwarzamy również Twoje dane oraz gdy prosisz o konsultację za pośrednictwem serwisu.

Na naszej stronie internetowej możesz również wyrazić chęć zapisania się do naszego newslettera, podając nam swój adres e-mail.

Możesz łatwo i wygodnie sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych marketingowych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, a my niezwłocznie go zakończymy; informacja o tym, jak jednorazowo wycofać zgodę lub sprzeciwić się otrzymaniu niezamówionej wiadomości marketingowej, będzie zawsze w widocznym miejscu w wiadomości.

W celach marketingowych analizujemy ruch i śledzimy zachowanie użytkowników serwisu za pomocą zewnętrznych kodów domen, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą plików cookies. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w rozdziale VI niniejszej polityki.

2. Podstawa przetwarzania

Gdy przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług, o które prosiłeś za pośrednictwem naszej strony internetowej, najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku, gdy aplikujesz na stanowisko ogłoszone przez „Sopharma Tribestan” za pośrednictwem strony internetowej, dane w celu selekcji zbieramy na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W celu prowadzenia działań marketingowych przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub ponieważ wyrazili Państwo na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

V. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY

1. Podczas świadczenia żądanych przez Ciebie usług

  • w celu zakupu produktów w naszej aptece elektronicznej – imię, nazwisko, numer telefonu, miejscowość, kod pocztowy, adres i adres e-mail;
  • W przypadku wybrania opcji płatności online za produkt nie przetwarzamy danych do transakcji, a jedynie odsyłamy Cię do bezpiecznego środowiska systemu płatności.
  • Aby się z nami skontaktować – formularz kontaktowy wymaga podania nam imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, abyśmy mogli Cię zidentyfikować i móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie, prośbę lub więcej.

2. Podczas ubiegania się o ogłoszenie o pracę

Aplikując na ogłoszenie o pracę, przekazujesz nam następujące dane: imię i nazwisko, dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, motywacji itp., zawarte w przesłanym przez Ciebie CV lub liście motywacyjnym.

3. W prowadzeniu działań marketingowych

  • Aby otrzymać konsultację – Twój adres e-mail oraz dane dotyczące Twojego stanu zdrowia, na podstawie których otrzymasz konsultację;
  • Aby zapisać się do naszego newslettera, dobrowolnie przekazujesz nam swój adres e-mail, na który przesyłamy Ci wiadomości.
  • W celach marketingowych wykorzystujemy również pliki cookies, a o przetwarzaniu Twoich danych osobowych za ich pośrednictwem możesz dowiedzieć się więcej w kolejnym rozdziale VI niniejszej polityki.

VI. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

Pliki cookie, których używamy w naszych zasobach cyfrowych, są przedstawione w tej polityce zgodnie z kategoriami, do których należą.

Z jednej strony stosujemy pliki cookies, zwane „sesyjnymi”, które „żyją” tylko w ramach jednej sesji użytkownika. Używamy również „retencyjnych plików cookie” w celu przechowywania informacji o osobach odwiedzających jedną lub więcej naszych stron internetowych. Celem korzystania z plików cookie jest zapewnienie optymalnego doświadczenia użytkownika i „rozpoznanie” użytkownika poprzez oferowanie, w miarę możliwości, różnych stron internetowych i nowych treści, gdy powrócisz na naszą stronę internetową.

1. Kategorie plików cookie

Kategorie są następujące:

[1] Absolutnie konieczne: Bez tych plików cookie nie można w pełni przeglądać naszej strony internetowej i korzystać z jej funkcjonalności. Ponadto bez nich nie jest możliwe korzystanie z zamówionych przez Ciebie usług społeczeństwa informacyjnego.

[2] Pliki cookie poprawiające wydajność zasobów cyfrowych: Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, np. do których stron najczęściej wchodzą. Te pliki cookie nie gromadzą informacji dotyczących konkretnego odwiedzającego. Wszystkie informacje gromadzone przez pliki cookie z tej grupy są agregowane, a zatem anonimowe. Ich jedynym celem jest poprawa działania strony internetowej.

[3] Funkcjonalne: Te pliki cookie umożliwiają witrynie przechowywanie dokonanych wyborów i zapewnianie ulepszonej, dostosowanej funkcjonalności zgodnie z Twoimi cechami i potrzebami. Na przykład te pliki cookie mogą być używane do przechowywania ostatniego produktu, który wprowadziłeś do koszyka podczas zakupów w naszym sklepie internetowym. Zanonimizujemy informacje gromadzone przez te pliki cookie i nie będą one w stanie śledzić Twoich nawyków przeglądania na innych stronach internetowych.

[4] Targetowanie lub odpowiednia reklama produktu: Te pliki cookie są używane, abyśmy mogli pokazać Ci reklamę, która najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom i zachowaniom użytkowników.

Twoja zgoda jest warunkiem koniecznym dołączenia pliku cookie, co nie jest bezwzględnie konieczne.

Wykorzystujemy możliwości jakie dają kody Google do mierzenia ruchu na naszej stronie pod względem liczby i częstotliwości odwiedzin. Nie wykorzystujemy tych możliwości do gromadzenia danych osobowych ani indywidualnych adresów IP; dane docierają do nas w formie zagregowanej i zanonimizowanej w celach statystycznych oraz w celu poprawy komfortu korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających.

Więcej informacji na temat plików cookie przesyłanych przez Google można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage .

2. Zarządzanie plikami cookie

Możesz również korzystać z naszych produktów lub usług bez zgody na pliki cookie, które są dołączane do Twojego urządzenia tylko za Twoją zgodą, jak opisano powyżej. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę z poziomu panelu sterowania plikami cookie na naszej stronie internetowej. W każdej chwili możesz usunąć swoje pliki cookies z dysku swojego urządzenia (plik: „ciasteczka”). Należy pamiętać, że może to uniemożliwić wyświetlanie niektórych elementów naszej witryny lub pogorszyć wrażenia odwiedzających.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia teraz wstępną kontrolę dołączania plików cookie w ustawieniach.

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych zasobów cyfrowych z urządzenia mobilnego, możesz nie być w stanie dezaktywować plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.

3. Wykorzystanie kodów do integracji naszego serwisu z portalem społecznościowym Facebook

Aby ułatwić Ci korzystanie z naszej strony, korzystamy z Widżetu Facebooka i zapewniamy Ci możliwość rejestracji na naszej stronie za pośrednictwem konta na Facebooku. W ten sposób dołączane są kody, aby utworzyć łącze między Twoim profilem na Facebooku z jednej strony, a naszą stroną internetową i stroną na Facebooku z drugiej strony. O ile to połączenie i dołączanie kodów jest realizowane tylko wtedy, gdy wyrazisz taką wolę, rejestrując się na naszej stronie za pośrednictwem swojego konta na Facebooku, uzyskanie Twojej wyraźnej zgody przed dołączeniem kodów nie jest wymagane.

Następnie, w celu lepszej widoczności usług i innowacji, które dostarczamy naszym klientom, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie narzędzia Facebook Pixel, które udostępnia na naszej stronie link do naszej strony na Facebooku. Należy pamiętać, że połączenie odbywa się poprzez dołączenie pliku cookie z domeny Facebooka do Twojego urządzenia, za pomocą którego serwis społecznościowy może śledzić Twoje zachowanie użytkownika i nawyki przeglądania, w tym jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sieci w momencie przesyłania ciastko. Plik cookie jest zapisywany wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

Należy pamiętać, że dane przetwarzane przez powyższe kody są pozyskiwane z Facebooka, który podlega jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). W takiej sytuacji możliwe jest przetwarzanie danych osobowych poprzez ich przekazanie do Stanów Zjednoczonych.

Możesz uzyskać więcej informacji na temat danych gromadzonych przez Facebook za pomocą plików cookie umieszczonych na naszej stronie internetowej w zarządzaniu prywatnością i polityce prywatności pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

VII. UJAWNIENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Aby być w pełni poinformowanym o tym, które osoby trzecie i w jakim celu mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych zebranych w związku z wizytą/korzystaniem z naszej strony, przeczytaj poniższy tekst.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są agencje prowadzące kampanie marketingowe „Sopharma Tribestan”. Firmy te pozyskują Twoje dane podczas ustawiania plików cookies oraz prowadzenia innych działań marketingowych związanych z naszą stroną internetową oraz naszą stroną na Facebooku.

Podmiotami przetwarzającymi Twoje dane osobowe są również wszystkie strony trzecie, które dołączają kody i pliki cookie do Twojego urządzenia, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, takie jak Google i Facebook.

Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe i jako tacy odbiorcami mogą być firmy świadczące usługi hostingowe w naszym serwisie.

Odbiorcami Twoich danych osobowych w celach marketingowych mogą być firmy, które prowadzą e-mail marketing poprzez wysyłanie Ci e-maili reklamowych i dołączanie kodów podczas ich otwierania.

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć również firmy zapewniające obsługę informatyczną naszych systemów informatycznych, w których przechowujemy Twoje dane otrzymane za pośrednictwem serwisu. Ich dostęp do danych w systemach ma na celu zapewnienie normalnego i bezpiecznego działania systemów, a tym samym ochronę przetwarzanych danych.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

„Sopharma Tribestan” podejmuje środki ostrożności, w tym środki administracyjne, techniczne i fizyczne, w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem, a także przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Wszyscy pracownicy „Sopharma Tribestan” są zobowiązani do ochrony poufności Twoich informacji, a także do przestrzegania obowiązujących organizacyjnych i technicznych środków ochrony. Dostęp do Twoich danych jest ograniczony do zasady niezbędności do wykonywania obowiązków odpowiedniego pracownika/kontrahenta, który ma do nich dostęp.

IX. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularzy serwisu internetowego przechowywane są w naszym systemie informatycznym, dla którego działania zostały podjęte techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem wydzielonego serwera wysokiej klasy z ograniczonym dostępem, jakim jest tylko i wyłącznie ten strona internetowa; korzystanie z szyfrowanego połączenia w celu uzyskania dostępu do serwera; stosowanie zabezpieczeń SSL i DDoS, HTTP/ 2, „smart” Firewall itp.

Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie są przechowywane w terminach określonych w powyższej tabeli dotyczącej plików cookie.

CV, zdjęcia i dane kontaktowe przesyłane za pośrednictwem serwisu są gromadzone za Twoją zgodą i objęte ścisłą poufnością; dane kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zawarcia umowy z „Sopharma Tribestan” zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy; dane wybranych kandydatów do pracy stają się częścią ich historii zatrudnienia.

X. TWOJE PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

1. Prawo do informacji

Masz prawo do otrzymania informacji o ważnych cechach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym między innymi o celu, terminie i podstawie przetwarzania, odbiorcach i kategoriach odbiorców danych osobowych i innych. W zależności od metody wstępnego zebrania informacji, każdorazowo w odpowiedni i dobrze widoczny sposób pokażemy najważniejsze w tym zakresie.

2. Prawo dostępu

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych zebranych bezpośrednio przez „Sopharma Tribestan” logując się na swoje konto na „sopharmatribestan.com” lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

3. Prawo do przenoszenia

Jesteśmy zobowiązani przekazać Ci wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe, przekazane nam w celu realizacji usługi na Twoje żądanie lub zebrane przez Ciebie za Twoją zgodą, na żądanie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Żądanie należy przesłać w formie zapytania do naszego inspektora ochrony danych. Kiedy złożysz wniosek o przeniesienie, powinniśmy go spełnić w ciągu 20 dni roboczych od jego otrzymania za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji. określone przez Ciebie. Termin może nie wynosić dokładnie 20 dni roboczych, gdy pliki cookie, za pośrednictwem których przetwarzane są Twoje dane osobowe, są przesyłane przez domeny zewnętrzne za Twoją zgodą; W odpowiedzi na Twoją prośbę o skorzystanie z prawa do przenoszenia danych wskażemy okres, w jakim będziemy mogli spełnić Twoją prośbę.

4. Prawo do korekty

Masz prawo zażądać od nas poprawienia błędnie zarejestrowanych lub przechowywanych danych osobowych, które przekazałeś nam za pośrednictwem naszej strony internetowej, a my powinniśmy to zrobić w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania Twojego żądania. Możesz wysłać swoją prośbę do naszego inspektora ochrony danych.

5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Masz prawo żądać, abyśmy czasowo wstrzymali przetwarzanie Twoich danych osobowych (bez ich usunięcia) w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich określonego przetwarzania lub w przypadku roszczeń lub skargi wniesionej przez Ciebie do Komisji ds. Ochrona danych osobowych. Żądanie możesz skierować do naszego inspektora ochrony danych.

6. Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu „Sopharma Tribestan” lub osoby trzeciej oraz sprzeciw wobec takiego przetwarzania

Gdy Twoja zgoda nie została poproszona i udzielona na potrzeby określonego przetwarzania lub nie jest bezpośrednio niezbędna do wykonania żądanej przez Ciebie usługi, najprawdopodobniej mamy prawnie uzasadniony interes nasz lub strony trzeciej, co do którego stwierdziliśmy, że nie do szkód lub nieznacznie naruszyłoby Twoje prawo do prywatności. Taka ocena będzie zawsze przez nas udokumentowana i będzie opierać się na określonych kryteriach i argumentach. Masz prawo do zapoznania się z ich głównymi punktami na żądanie, a także do wniesienia sprzeciwu, że ze względu na specyfikę Twojej konkretnej sytuacji przetwarzanie, o które chodzi, w większym stopniu wpływa na Twoje prawo do prywatności i/lub ochrony danych osobowych niż podano w uzasadnieniu. W takich przypadkach powinniśmy rozpatrzyć Twój sprzeciw i w ciągu 20 dni roboczych wydać umotywowaną opinię o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Sprzeciwiając się temu przetwarzaniu, możesz również skorzystać z prawa wynikającego z punktu 5 powyżej. Sprzeciw możesz skierować do naszego inspektora ochrony danych.

7. Wycofanie zgody

W przypadkach, w których poprosiliśmy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawsze możesz ją wycofać. Jeśli nie jesteś pewien, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz nas o to zapytać, a także dokładnie, w jaki sposób wyraziłeś zgodę – możesz skierować żądanie do naszego inspektora ochrony danych. Odpowiemy w ciągu 15 dni roboczych. Prowadzimy aktualną bazę zgód na przetwarzanie danych osobowych, z którą w każdej chwili możemy się zapoznać. Wycofanie zgody odbywa się w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś, a my przekażemy Ci informację lub e-mail, gdzie możesz to łatwo i wygodnie zrobić w odpowiedzi na Twoje zapytanie.

8. Prawo do odwołania się do Komisji Ochrony Danych Osobowych

Zawsze, gdy uważasz, że Twoje prawa wynikające z RODO zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Komisji Ochrony Danych Osobowych. Jednak może być bardzo konstruktywnie, jeśli najpierw skontaktujesz się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, aby omówić tę kwestię. Zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania reklamacji lub pytania.

pl_PLPolski